It is currently 14-Dec-2018 5:14


All times are UTC + 1 hour [ DST ]Post new topic Reply to topic  [ 100 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Author Message
 Post subject: Sex, Laži i ..... DPF
PostPosted: 28-Jun-2012 1:12 
dr. mr. sci. prof. Mazdologije
User avatar

Joined: 10-Nov-2009 9:08
Posts: 473
Location: Beograd
Automobil: Mazda6 2.0 DIRECO-D
Lokacija: Beograd
DPF sistem je opšte prisutan kod modernih vozila i radnih mašina. Neke od najčešćih zabluda koje se mogu čuti u vezi DPF-a su : Mazda ima problem sa DPF-om, DPF je loše odrađen (fabrička greška), problem DPF-a je loše gorivo, DPF se obavezno menja nakon XY kilometraže.
Pre nego što pojasnim ovu tvrdnju želeo bih da u kratkim crtama pojasnim šta je to DPF, čemu služi i kako radi.

DPF (Diesel Particulate Filter = Filter Dizel Čestica) je, kao što mu ime kaže, u osnovi filter kao i bilo koji drugi koji u jednom vozilu postoji. Osnovni princip (barijerne) filtracije je da sastojke koje želimo da filtramo provučemo kroz "sito" te time oni sastojci koji su veći od otvora na situ ostaju zadržani a manji sastojci prolaze dalje. Isti princip je i kod filtera vazduha, goriva, ulja, kabine itd. kod kojih filter papir (različite propusne moći) ima ulogu sita. Kod DPF-a je sito napravljeno od "trajnih" materijala koji moraju ispunjavati, kao osnovni uslov, otpornost na visoke temperature.

DPF filter se nalazi na početku izduvnog sistema, pre katalizatora, i ima primarnu ulogu da iz izduvnih gasova ukloni čestice čađi. Čestice čađi jako nepovoljno utiču na rad i dugotrajnost katalitičkih konvertora (katalizatora) te je to primarni razlog za postavljanje filtera. Ukoliko uklonimo DPF iz izduvnog sistema čestice čađi ulaze u katalizator i u njemu se deo njih taloži što dovodi do smanjene efikasnosti katalizatora a kasnije (sa većim zaprljanjem katalizatora) i do blokade te samim time i do gubitka snage motora, uključujući i moguće oštećenje turbine i/ili delova motora usled upotrebe vozila sa (delimično) blokiranim izduvnim sistemom.

Čestice čađi su u osnovi proizvod nepotpunog sagorevanja i dodatnim sagorevanjem se pretvaraju u ugljen-dioksid (CO2) i vodenu paru te u gasovitom stanju prolaze kroz DPF. Ovaj proces naknadnog sagorevanja se naziva "regeneracija DPF-a". Kako je za sagorevanje čestica čađi potrebna relativno visoka temperatura to filter materijali koriščeni u DPF-u moraju biti otporni na visoke temperature. Izuzetak je izmenjivi DPF koji se upotrebljava kod specijalnih radnih mašina kod kojih se emisija toplote striktno reguliše (npr. rudarske mašine).

Kroz istoriju razvoja DPF-a razlikujemo dve varijante, primarno vezane za način regeneracije. Prva varijanta je takozvani pasivni DPF. To je naj starija varijanta DPF-a kod koje se regeneracija dešava automatski i kontinuirano kada je motor vozila pod opterećenjem te je temperatura izduvnih gasova povišena. Kod ove varijante je iskorišćena pojava da se gomilanjem čestica čađi smanjuje protočnost izduvnog sistema što dovodi do povećanog opterećenja motora i povećanja temperature izduvnih gasova. Obzirom da je praksa pokazala da postoje slučajevi u kojima proces regeneracije pasivnog DPF nije dovoljno brz te dolazi do (delimičnog) blokiranja izduvnog sistema napravljen je sistem za monitoring i kontrolu DPF-a. Tako je nastala druga varijanta, takozvani aktivni DPF. Kod aktivnog DPF-a postoji senzor koji meri relativni pritisak (razliku između pritika pre i posle DPF-a) i na osnovu njega izračunava količinu čađi nakupljene u DPF-u. Na osnovu ovog podatka kompjuter motora "zna" kada da pokrene regeneraciju DPF-a i kada da je prekine i takođe može da signalizira vozaču ukoliko nije u mogućnosti da izvrši regeneraciju DPF-a. Paljenje DPF lampice signalizira da je kompjuter detektovao da je potrebno izvršiti regeneraciju DPF-a ali da, iz nekog razloga, to nije moguće uraditi automatski u toku vožnje već je potrebno odvesti vozilo u servis na "manuelnu" regeneraciju. Naravno pre pokretanja procedure regeneracije potrebno je utvrditi stanje DPF sistema. Nažalost, usled propusta u izvršavanju ove procedure dolazilo je do paljenja DPF-a prilikom regeneracije što je navelo mnoge proizvođače vozila da izbace proceduru regeneracije iz servisnih kompjutera nakon čega su servisi počeli da vrše zamenu DPF-a umesto regeneracije. Tako je nastala "zabluda" o obaveznoj zameni DPF-a na određenoj kilometraži.

Ono što najviše utiče na formiranje čađi prilikom rada dizel motora je MOTORNO ULjE. Naime, u normalnim uslovima rada postoji tanak sloj ulja koji se zadržava na cilindru (hilzni) sprečavajući direktan kontakt karika i cilindra (kontakt metal-metal). Taj sloj ulja sagoreva zajedno sa gorivom i jedan je od većih "krivaca" za pojavu "tvrdih" materija u izduvnim gasovima. Kod motora koji imaju problem sa curenjem ulja u izduvnu granu (npr. puštanjem kroz turbinu) ili sa povećanim sagorevanjem/potrošnjom ulja (zbog dotrajalih karika i sl.) ova pojava je još izraženija. Iz tog razloga kod svih vozila opremljenih sa DPF-om (ili katalizatorom ili oba) obavezno je korišćenje tkz. "Low SAPS" motornih ulja (SAPS = Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur = Sulfatni Pepeo, Fosfor i Sumpor). Ova motorna ulja prepoznajemo po tome što imaju ACEA specifikaciju oznake C, pri čemu je potrebno proveriti koji tip (C1-C4) odgovara vašem motoru.

_________________
Image Image


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 28-Jun-2012 3:17 
dr. mr. sci. prof. Mazdologije
User avatar

Joined: 10-Nov-2009 9:08
Posts: 473
Location: Beograd
Automobil: Mazda6 2.0 DIRECO-D
Lokacija: Beograd
Procedura manuelne regeneracije DPF-a

U ovom postu ću izneti (pravilnu) proceduru za manuelnu regeneraciju aktivnog DPF-a. Da bi izvršili ovu proceduru neophodno je posedovati naprednu dijagnostiku koja u sebi ima program za manuelnu regeneraciju. Jedna od takvih je AutoBoss V30 dijagnostika. Nisam siguran da servisi u Srbiji imaju ovakve dijagnostičke uređaje ali ću proceduru ipak napisati. Ko zna, možda neko ovo pročita pa odluči da nabavi potreban alat. Osim ove dijagnostike potreban nam je i merni instrument - unimer.

Pre pokretanja procedure regeneracije obavezno je proveriti sve kodove grešaka koji se očitaju sa vozila na kome se radi. Ukoliko ima grešaka koje su vezane za sistem usisavanja vazduha, ubrizgavanja goriva ili paljenja (grejači i sl.) obavezno prvo otkloniti te kvarove pa tek onda pristupiti DPF-u.

Kada smo se uverili da nema nepravilnosti u sistemima usisa, ubrizgavanja i paljenja, i da su ostale samo greške vezane za DPF, možemo pristupiti njihovom otklanjanju. Lampica DPF-a se pali kada kompjuter očita povećanu vrednost (napon) na senzoru DPF-a. Ukoliko je ta vrednost izuzetno velika neće biti moguće pokrenuti proceduru za regeneraciju DPF-a. Razlog tome je što, ako se u DPF-u nalazi velika količina čađi, ona se prilikom povećanja temperature u procesu regeneracije može zapaliti što može izazvati prekomerne temperature koje oštećuju filter materijal unutar DPF-a. Najčešća greška servisera je da resetuju greške DPF-a i pokrenu proceduru regeneracije a da pre toga nisu ustanovili tačni uzrok tih grešaka. Upravo takvo ponašanje može dovesti do paljenja DPF-a i jedan je od glavnih razloga zbog koga su mnogi proizvođači vozila ukinuli proceduru regeneracije DPF-a u svojim fabričkim dijagnostikama.

Pojavi prekomerne vrednosti na senzoru DPF-a (greška DPF-a) treba pristupiti kao i svakoj grešci na bilo kom senzoru. Kada proveravamo senzore na kolima treba proveriti 4 činioca u sledećem redosledu:

1.) Izlazni signal
2.) Napajanje
3.) Uzemljenje (masa)
4.) Radna okolina senzora

Izlazni signal na senzoru je potrebno proveriti u sva tri modaliteta rada (vozilo na kontaktu, motor na leru i vozilo u vožnji). Ukoliko senzor daje izlazni signal van normalnih vrednosti u nekom od modaliteta rada, a u drugima je vrednost normalna, tada je potrebno proveriti napajanje senzora, masu senzora i radnu okolinu. Ukoliko su ova tri činioca u redu možemo zaključiti da je senzor ispravan i da moramo potražiti uzrok povećane vrednosti izlaznog signala.

Ako sve ovo primenimo na DPF senzor to izgleda ovako:

Senzor daje povećanu vrednost kada je vozilo u vožnji dok su vrednosti na kontaktu (motor ugašen) i na leru normalne. To može značiti da je velika količina čađi u DPF-u ali, da bi potvrdili tu pretpostavku, potrebno je da proverimo i ostale činioce. Napajanje senzora i masu senzora je relativno lako ispitati (izmeriti) unimerom. Ukoliko su oni u redu proverićemo radnu sredinu senzora. Senzor DPF-a je vezan na DPF pomoću dva "creva", jedno ispred a drugo iza DPF-a. Pregledom ovih creva možemo utvrditi u kakvom su stanju te, ako je sve u redu, možemo zaključiti da je senzor ispravan i da je DPF pun čađi. Vrednost izlaznog signala (napon na DPF senzoru) nam govori koliko čađi ima u DPF-u. Ukoliko je vrednost ovog signala izuzetno velika vrlo je moguće da regeneracija neće biti uspešna a može biti i opasna. Tipične vrednosti napona na DPF senzoru su:

- od 0,5V do 0,7V - napon na kontaktu i leru,
- od oko 1V-1,5V - normalan napon prilikom vožnje,
- od oko 2V-2,5V - povećana količina čađi u DPF-u, potrebno je odraditi regeneraciju,
- od oko 3,5V-4V - velika količina čađi, nesigurni rezultati regeneracije,
- veći od 4V - izuzetno velika količina čađi, nemoguće je odraditi regeneraciju.

Čak i kada su izmerene vrednosti napona visoke (veće od 3V) može se pokušati sa pranjem DPF-a (više o tome u sledećem postu) ali je njegova zamena preporučljiva.

Ukoliko smo se uverili da je potrebno i moguće uraditi regeneraciju DPF-a započećemo ovaj proces tako što upalimo motor, prikačimo napredni dijagnostički uređaj (kao što je gore navedeni AutoBoss V30) i preko njega pokrenemo proceduru regeneracije.

_________________
Image Image


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 30-Jun-2012 10:53 
dr. mr. sci. prof. Mazdologije
User avatar

Joined: 10-Nov-2009 9:08
Posts: 473
Location: Beograd
Automobil: Mazda6 2.0 DIRECO-D
Lokacija: Beograd
Pranje DPF-a

Postoji gomila snimaka na Youtube-u kojekakvih metoda pranja DPF-a, od mašina specijalno dizajniranih za tu namenu do "puškiranja". Obzirom da je teško očekivati da će neko u Srbiji nabaviti mašinu za pranje DPF-a, a da korišćenje mlaza vode pod visokim pritiskom nije baš preporučljivo jer može dovesti do fizičkog oštećenja filter materijala, ovde ću navesti metod koji je, po mom mišljenju, veoma efikasan i prilično bezbedan.

Metod se sastoji u tome da skinut DPF (sa koga smo uklonili senzor DPF-a) potopimo na 30 min. u sredstvo za čišćenje delova motora, tkz. dekarbonizer (kao npr. Puliton M-19 proizvođača Ilijak iz Čačka), a zatim ga isperemo vodenom parom i to u smeru suprotnom od smera kretanja izduvnih gasova (od izlaza ka ulazu). Nakon toga DPF ostavimo da se osuši (ako je moguće u zagrejanoj sredini da bi se proces ubrzao) i nakon sušenja vratimo nazad na vozilo.

Sve što je sada potrebno uraditi je resetovanje DPF grešaka, probna vožnja i, nakon toga, kontrola DPF sistema.

Napomena: Gore navedeni Puliton M-19 je sredstvo na bazi Tri-hlor-etilena te treba biti pažljiv pri rukovnju. Takođe izbegavajte dodir ovog sredstva sa plastičnim i gumenim delovima.

_________________
Image Image


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 30-Jun-2012 1:04 
Moderator
User avatar

Joined: 23-Aug-2010 2:18
Posts: 7364
Automobil: Mazda3 sedan 1.6MZ-CD TX+
Lokacija: Beograd
Odlicno pojasnjenje Ninoslave, svaka cast! :care
Moj drugar, je bas skoro prao na BMW-u, 530d, 2004. PDF (kako ga nemci nazivaju...)
Bas sam ga gledao sta radi, i to malo vise sa cudjenjem... :?
Naime, skinuo ga je, i uzeo jedno 5-6l sone kiseline koje je sipao u njega (stalo je oko 2-3l), sacekao 20-30 min., isprao puskom pod mlazom i to sa obe strane... izlazilo je kojekakvo djubre tj. garez, opiljci, prljavstina... nakon toga, postupak je ponovio jos jednom.
Pitao sam ga posle kako se ponasa, navodno kaze da je sad kao sve ok... ;) a pre toga je imao problem da se zagusi pri vecoj brzini, ne znam da li izbacivao neku gresku.
Presao je oko 150 000 km, i to je dakle problem koji se ne javlja samo kod Mazde veci i kod ostalih proizvodjaca koju imaju ugradjen DPF, FAP ili PDF... ;)


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 30-Jun-2012 1:50 
dr. mr. sci. prof. Mazdologije
User avatar

Joined: 10-Nov-2009 9:08
Posts: 473
Location: Beograd
Automobil: Mazda6 2.0 DIRECO-D
Lokacija: Beograd
Hvala Đole. :)

"Sona" kiselina (Hlorovodonična kiselina - HCl) je (relativno) dobar izbor obzirom da nije "oksidirajuća" kiselina (može da se koristi za čišćenje metala) ali ja bih ipak izbegavao puškiranje. Filtracioni materijal unutar DPF-a je izrađen od metala (tačnije specijalnih legura otpornih na visoke temperature vrlo često sa dodacima keramike) ali su sami "zidovi" jako tanki i podložni deformacijama pa je poželjno izbegavati bilo kakvo fizičko delovanje. Takođe ne treba ispirati u pravcu kretanja gasova jer time nakupljene čestice "uguravamo" dublje u filter.

Zapušavanje DPF-a ja ne bi' nazivao problemom. Zapušeni DPF je samo posledica a uzroke treba tražiti na drugoj strani (način vožnje, redovnost i kvalitet servisiranja i održavanja vozila, kvalitet upotrebljenog motornog ulja...).

Ne bih želeo da od DPF-a napravimo nekakav bauk. To je jednostavno još jedna u nizu novih tehnologija upotrebljenih u modernim vozilima i ako se pridržavate saveta proizvođača vozila nećete imati nikakav problem s' njime.

_________________
Image Image


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 30-Jun-2012 2:05 
Moderator
User avatar

Joined: 23-Aug-2010 2:18
Posts: 7364
Automobil: Mazda3 sedan 1.6MZ-CD TX+
Lokacija: Beograd
Tako je, unutra se nalaze plemeniti metali, izmedju ostalog, platina, zlato, keramika cini mi se u starijim modelima DPF-a...
Nije hteo da mi prizna, kakav je bio tacno problem (jer to je kao ipak BMW... ;)) a verujem da je izbacivao kojekakve greske, s'obzirom da mu je auto stalno na kanalu :lol4 a ja kod njega samo na redovnom servisu. :P :banana


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 02-Jul-2012 2:54 
Site Admin
User avatar

Joined: 11-Nov-2009 11:27
Posts: 2430
Location: Beograd
Automobil: Honda CR-V, Mazda 5, Berlingo
Lokacija: Beograd
Svaka cast na ovome, svakako treba da ljudi shvate sta je u pitanju i da je to normalna stvar kod sadanih motora i da je nacin eksploatacije najbitniji za vreme pojave problema sa istim, tj oce li biti na 100k ili na 500k, definitivno danasnji dizeli su osetljiviji na gradsku voznju tipa stani kreni i sl.


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 16-Dec-2012 12:17 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 07-Dec-2012 11:37
Posts: 5038
Location: Logatec
Automobil: Škoda oktavia 3 RS 2.0 tdi
Lokacija: Slovenija
Svaka čast na stručnom pojašnjenju! :bravo1
Kada si pomenuo "način vožnje" kao jedan od uzroka greške, jel si mislio na konstantnu gradsku vožnju, kratke relacije ili i na način ubrzanja, najpoželjniji broj obrtaja i dr?
Kada lampa krene da trepće na auto putu, nakon duže konstantne vožnje pri 140 km/h, kao što je kod mene bio slučaj, šta predlažeš?
Iz tvog teksta sam razumeo da ga ne treba trajno ukloniti, a s obzirom da serviseri nemaju adekvatnu opremu, ostaje li samo pranje kao opcija i gde posle resetovati greške?
U pitanju je mazda 6CD, 2006, 122KS.

_________________
Image
детские игрушки

viewtopic.php?f=195&t=48165


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 07-Jan-2013 5:48 
Mazda driver
User avatar

Joined: 20-Nov-2012 6:45
Posts: 122
Automobil: mazda 3
Lokacija: v.gradiste
meni je dpf filter stradao na 20 000km ,nov automobil ,ne mogu reci da sam ga lenjo vozio,vozio sam ga normalno,verovatno je mogao da se ocisti na mojoj mazdi 3 ,ali auto mi je bio u garanciji pa sam reklamirao,nov kosta oko 500e +- i plus tecnost sto ide u njega ,neznam sta je dovelo do toga ako nije samo gorivo,ili je fabricka greska u pitanju,posle toga nije proslo dugo vremena pa sam i sam filter goriva morao da menjam...


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 09-Jan-2013 11:25 
Site Admin
User avatar

Joined: 11-Nov-2009 11:27
Posts: 2430
Location: Beograd
Automobil: Honda CR-V, Mazda 5, Berlingo
Lokacija: Beograd
To je bas neobicno, na 20k je bas malo, ja u firmi imam na 5ici original DPF, a auto presao mnoogo kilometara.


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 11:34 
Moderator
User avatar

Joined: 23-Aug-2010 2:18
Posts: 7364
Automobil: Mazda3 sedan 1.6MZ-CD TX+
Lokacija: Beograd
Dosta zavisi kako se vozi i gde se toci gorivo... ;) Osetljiv je DPF na te stvari!


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 12:15 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 07-Dec-2012 11:37
Posts: 5038
Location: Logatec
Automobil: Škoda oktavia 3 RS 2.0 tdi
Lokacija: Slovenija
Tako je Đole, ali mene buni zašto je mene zezao uvek na konstantnoj vožnji autoputem, 140km/h u šestoj, pri uslovima koji su najpogodniji za njegovu samoregeneraciju, a ne u gradu što mu ne prija?

_________________
Image
детские игрушки

viewtopic.php?f=195&t=48165


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 09-Jan-2013 5:06 
Site Admin
User avatar

Joined: 11-Nov-2009 11:27
Posts: 2430
Location: Beograd
Automobil: Honda CR-V, Mazda 5, Berlingo
Lokacija: Beograd
Ma to je nesto drugo, pa svi vozimo isto gorivo, to bas mora da je nesto katastrofa lose pa da je zapusilo od goriva.


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 5:08 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 15-Jul-2010 1:43
Posts: 1187
Automobil: mazda PREMACY 2.0 DiTD
Lokacija: Leskovac
E a on pomenu neku tecnost nije li adblue. Znam da cx-7 dizel ima to mozda i ovaj.

_________________
mazda PREMACY 2.0 DiTD EXCLUSIVE


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 09-Jan-2013 5:48 
Moderator
User avatar

Joined: 23-Aug-2010 2:18
Posts: 7364
Automobil: Mazda3 sedan 1.6MZ-CD TX+
Lokacija: Beograd
Benzin je isti na svim pumpama ali benzinjare nemaju DPF, a evrodizel nije i trenutno je jedino njegov uvoz dozvoljen, a sipaju sve i svasta, veruj mi... ;)
Da, ono je adblue.


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 09-Jan-2013 6:51 
Site Admin
User avatar

Joined: 11-Nov-2009 11:27
Posts: 2430
Location: Beograd
Automobil: Honda CR-V, Mazda 5, Berlingo
Lokacija: Beograd
Na dizel sam i mislio, mislim mozes da naletis negde na krs, ali generalno da je svuda bas katastrofa svi bi imali takve probleme, e sad pitanje je sta je dovoljo da rikne, dal jedna tura nekog mulja to moze da upropasti.


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 8:59 
Mazda driver
User avatar

Joined: 20-Nov-2012 6:45
Posts: 122
Automobil: mazda 3
Lokacija: v.gradiste
eto moguce je i kod mazde na 20 000km da to strada,ja mislim da je mazda dosta spala na low budget proizvodnju kao i ostali evropski modeli,... za ove nepune 3 godine moram reci da sam se malo razocarao u mazdu,naime moj matori je vozio 323 staru mislim da je oko 90tog godista mozda i 89 ,to je auto bio za primer,vozen po oranju godinama nikada mu nista nije falilo,to je jedini japanac koji je bio kod mene u porodici pa i familiji,svi ostali su vozili svabe i samo svabe,...i jedva sam se odlucio za mazdu kada je zablistala ispred mene ne planirajuci to i svi oko mene su me ubedjivali da je ne kupim da je golf masina za to,da taj japanac nije isti kao pre itd......,e sada kod mene je u wv polo 2011 god. 1.2 dizel u porodici ,mislim smesno je porediti pola i mazdu 3 ,ali taj polo je sazvakao mazdu u svim segmentima za sada ,jos je vise i presao a i mladji je auto....,videcemo kako ce u narednom periodu biti,ali cemu ja da se nadam kad je je dpf filter na toj kilometrazi stradao,daj Boze da me sluzi,... stvarno volim i cenim japance,ovo mi je prvi nadam se ne i poslednji,.... sve mi je to sumnjivo kod nas i te nove aute sto prodaju kod nas ,ili biraju najgore ili je industrija toliko u krizi da u nove automobile stavlja kao sto sam naveo low budget delove... taj dpf filter je made in france,filter za gorivo made in ford,sta je tu japansko kad se sklapa u hirosimi....???


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 9:57 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 07-Dec-2012 11:37
Posts: 5038
Location: Logatec
Automobil: Škoda oktavia 3 RS 2.0 tdi
Lokacija: Slovenija
Ovo je zaista jedini primer da sam čuo da je dpf stradao na 20000. Verujem da je uzrok u nečemu što je svakako izuzetak, a ne praksa. I sa ovako lošim gorivom, dpf na mazdama traje preko 120000km. Tako je i kod mene. Počeo je da zeza tek posle 120000 i to zato što je u jednom periodu vožen na kratkim relacijama na kojima nije mogao da postigne radnu temperaturu.
Ja vozim i fabiju, gde je sve od VW. Moram reći da je i ona kvalitetna, ali je i relativno nova, prešla 22000. Nije imala nikakav problem. Da je kvalitet mazde opao u odnosu na vreme pre 20 godina, sigurno jeste, ali manje nego kod bilo kog drugog proizvođača. Sam dokaz za to ti je vrh liste nemačkog časopisa "Auto Bild" na testu izdržljivosti mazde 3. Oni sigurno ne bi namestili rezultate u korist japanaca pored svoje autoindustrije. Mazda za evropsko tržište se proizvodi i danas u Japanu, dok se ništa drugo od današnje tehnike ne pravi u Japanu. Čak je i toyota preselila proizvodnju u Tursku.

_________________
Image
детские игрушки

viewtopic.php?f=195&t=48165


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 10:28 
Mazda driver
User avatar

Joined: 20-Nov-2012 6:45
Posts: 122
Automobil: mazda 3
Lokacija: v.gradiste
slazem se ali te mazde se voze po nemackoj sa nemackim gorivom,ovde se radi o izdrzljivosti u globalu,kako ti auti traju kod nas sa nasim gorivom sa nasim putevima...


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 09-Jan-2013 10:40 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 30-May-2010 10:30
Posts: 2329
Automobil: Mazda 121 1.3i 16V '91.
Lokacija: Beograd
ocigledno da ovi noviji automobili nisu u stanju da svare svakakvo gorivo...
Zbog toga a i zbog prvenstveno kvaliteta ja licno mislim da su se najbolji automobili pravili krajem '80-ih i pocetkom '90-ih... Ostalo sve su poceli da muljaju i oslabljuju uz po malo sminke kako bi narodu sto vise izvukli iz dzepa love.

_________________
Image


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 10-Jan-2013 12:44 
Moderator
User avatar

Joined: 23-Aug-2010 2:18
Posts: 7364
Automobil: Mazda3 sedan 1.6MZ-CD TX+
Lokacija: Beograd
Jesu pre 20-25 god. kola bila pouzdanija jer nije bilo toliko osetljive elektronike na kolima kao danas, tj. kompova, raznoraznih senzora, DPF-a... pa logicno da takvih problema nije ni bilo, kad su bili puni uglavnom ciste mehanike. ;)
To sto ti pise na filterima made in France, i na delovima Ford... jeste zato sto je taj motor francuski (potekao od PSA) a dizel trojka deli istu platformu i sa Fordom koji je bio vecinski vlasnik Mazde.
Inace Mazda je trenutno jedini japanski proizvodjac koji se 100% sklapa samo u Japanu (ok, ima fabriku i u Kini ali to je samo za Kinesko trziste) i koja vazi za jednog od najpouzdanijih prizvodjaca, sto su potvrdili kao sto rece kolega i u Auto Bildu. Njena najveca mana jeste samo limarija.
Ovo kod tebe je ocigledno neka fabricka falinka koja se potkrala (desava se slicno i Mercedesu, a tek VW...) zato sluzi garancija i zato su ti i zamenili!
Inace Cybland je lepo sve detaljno pojasnio, kako i sta... ;)


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 10-Jan-2013 11:27 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 07-Dec-2012 11:37
Posts: 5038
Location: Logatec
Automobil: Škoda oktavia 3 RS 2.0 tdi
Lokacija: Slovenija
Najkvalitetniji auto bila je corolla s kraja 80-tih i početka 90-tih. Ta se vremena nikad neće vratiti iz razloga, što Đole kaže mnogo više mehaničkih komponenti, ali i zbog toga što je cilj autoindustrije da kupac bezbrižno vozi auto u garantnom roku i posle ga zameni novim. Moraju da se prodaju milioni automobila koji se godišnje proizvedu od strane iole ozbiljnije fabrike automobila. Zamisli kada bi svi proizveli neuništive automobile koji traju 40 godina, prodaja novih vozila bi pala za 50% na globalnom nivou. Pitanje je naći proizvođača koji je najmanje srozao svoj kvalitet u odnosu na prošlo vreme. Tu ipak mazda prednjači.
Na mojoj mazdi za 135000 km, osim povremenog pojavljivanja problema sa DPF-om, sve ostalo sem pločica je fabrički. Problemi na 10-20000 km se javljaju i kod drugih proizvođača (audi, mercedes, VW i dr). Moji su pre 4 godine vozili chevrolet kalos. Na 10000km, u garanciji je imao obradu glave motora, gumice balanš štangli menjane nekoliko puta (rečeno fabrička greška). Isti auto vozila moja bivša, osim glave isti problemi sa gumicama. I pored ovog, chevrolet je danas odlično zastupljen u svetu i kod nas. Dizajn danas najviše prodaje automobile.

_________________
Image
детские игрушки

viewtopic.php?f=195&t=48165


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 10-Jan-2013 11:30 
Site Admin
User avatar

Joined: 11-Nov-2009 11:27
Posts: 2430
Location: Beograd
Automobil: Honda CR-V, Mazda 5, Berlingo
Lokacija: Beograd
@horkolerbus

Sta da ti kazem, to nije problem Mazde nego dizela generalno, evo ti pogledaj moju temu za 3ku auto je odlican,nikakvih problema a sad je na 120k km. Uzmes benzinca i ne mislis o tim problemima, dizeli uopste nisu isplativi sa voznjom kako vozi 95% ljudi u Srbiji, isplativi su nemcima koji do posla predju 100km auto putem, ali za voznju stani-kreni, kratke relacije su katastrofa, mnogo lose za savremeni dizel, dok kod benzinaca je to sve manje izrazeno(naravno atmo benzinci).


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: 10-Jan-2013 11:43 
Mazdolicus Maximus
User avatar

Joined: 07-Dec-2012 11:37
Posts: 5038
Location: Logatec
Automobil: Škoda oktavia 3 RS 2.0 tdi
Lokacija: Slovenija
Danas se u centar pojedinih nemačkih gradova ne može bez DPF filtera. Zato je moj rođak iz Slovenije zamenio corollu verso za istu, ali sa DPF filterom jer često putuje po Evropi.

_________________
Image
детские игрушки

viewtopic.php?f=195&t=48165


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: 10-Jan-2013 6:27 
Mazda driver
User avatar

Joined: 20-Nov-2012 6:45
Posts: 122
Automobil: mazda 3
Lokacija: v.gradiste
JNC wrote:
@horkolerbus

Sta da ti kazem, to nije problem Mazde nego dizela generalno, evo ti pogledaj moju temu za 3ku auto je odlican,nikakvih problema a sad je na 120k km. Uzmes benzinca i ne mislis o tim problemima, dizeli uopste nisu isplativi sa voznjom kako vozi 95% ljudi u Srbiji, isplativi su nemcima koji do posla predju 100km auto putem, ali za voznju stani-kreni, kratke relacije su katastrofa, mnogo lose za savremeni dizel, dok kod benzinaca je to sve manje izrazeno(naravno atmo benzinci).bas nasuprot,ja sam retko kad vozio gradsku voznju,vec 13km otvorenog puta skoro svakog dana 26km u oba pravca od 80-100km ,nekada bih zadnjih 5km razvukao bas dobro do 150-160 jer znam da nema policije ,i nije mi jasno kako je dpf zaribao... ,ocigledno je fabricka greska ali videcemo kako ce se pokazati dalje...


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 100 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Theme created StylerBB.net